Bewustzijn

Wil je meer bewustzijn in je leven? De term zegt het al: bewust zijn. Het gaat om het leven in het ‘nu’. Zoals Eckhart Tolle al eens zei: ‘The past has no power over the present moment’. Lees hier tips en tricks voor meer bewustzijn in je leven. Jouw leven in het moment begint nu!

Wat is bewustzijn?

Bewustzijn kan worden omschreven als het vermogen om je omgeving te ervaren en erop te reageren. Maar het is zoveel meer dan dat. Bewustzijn gaat over het besef van het ‘ik’, het ‘zelf’. Het is het besef van jouw unieke gedachten, emoties en gevoelens en hoe deze met elkaar interacteren om jou te maken tot wie je bent. Dit ‘zelf’ is dynamisch en veranderlijk. Het evolueert en groeit naarmate je nieuwe ervaringen opdoet, leert en groeit. Daarom is bewustzijn niet statisch, maar een continu proces, een levenslange reis van zelfontdekking.

De ontdekking en ontwikkeling van je eigen bewustzijn kan leiden tot een dieper gevoel van tevredenheid en geluk. Het helpt je om je eigen gedachten, gevoelens en handelingen beter te begrijpen en om bewuste keuzes te maken die in lijn zijn met jouw waarden en doelen.

Het is als het leren besturen van een auto. In het begin kan het overweldigend zijn, maar naarmate je meer begrijpt van de werking en de controle krijgt over het stuur, kun je zelf de richting van je reis bepalen. Deze reis het leven zelf.

Wat is een bewustzijnsniveau?

Bewustzijnsniveaus verwijzen naar de verschillende gradaties van bewustzijn die je als persoon kan ervaren. Het gaat van gefocust op het fysieke (aardse) tot zeer uitgebreid en gericht op het spirituele/universele.

Je vraagt je vast af: welke bewustzijnsniveaus zijn er?

Het wakkere bewustzijn

Dit is het normale, alledaagse niveau van bewustzijn waarin de meeste mensen functioneren. Je bent je bewust van jezelf, je omgeving, je gedachten en gevoelens. Je kunt op dit niveau analyseren, plannen, beslissen en handelen.

Het onderbewuste

Het onderbewuste of het onbewuste niveau van bewustzijn bevat alle informatie en ervaringen die je in je leven hebt opgedaan maar waarvan je je niet bewust bent in je wakkere staat. Dit omvat herinneringen, ingebedde overtuigingen, instincten en automatische reacties.

Het superbewuste

Het superbewuste wordt vaak beschreven als een hoger niveau van bewustzijn waarin je toegang hebt tot wijsheid en inzichten die het gewone verstand te boven gaan. Dit is het niveau van intuïtie, creativiteit, en spiritueel inzicht.

Het collectieve bewustzijn

Dit niveau van bewustzijn gaat verder dan het individuele en raakt aan de gedachten, gevoelens en ervaringen van groepen mensen, gemeenschappen of zelfs de gehele mensheid. Het idee is dat we allemaal deel uitmaken van een groter collectief bewustzijn en dat we door ons hier bewust van te worden, kunnen bijdragen aan positieve veranderingen op een breder niveau.

Het universele / kosmische bewustzijn

Dit is het hoogste niveau van bewustzijn, waarin je je bewust bent van de eenheid van al het bestaande, van je verbinding met het hele universum of het goddelijke. Mensen die dit niveau van bewustzijn ervaren, beschrijven het vaak als een ervaring van extase, vreugde en diepe vrede.

Hoe maak je contact met een hoger bewustzijn?

Als je op zoek bent naar persoonlijke groei en zelfontwikkeling, is het nastreven van een hoger bewustzijn een waardevol streven. Een hoger bewustzijn stelt je in staat om een breder perspectief te hebben, om verder te kijken dan je eigen persoonlijke ervaringen en te begrijpen hoe je deel uitmaakt van een groter geheel.

Maar hoe bereik je een hoger bewustzijn?

Er zijn vele wegen die leiden naar dit verheven doel. Meditatie en mindfulness zijn technieken die je kunnen helpen om een dieper inzicht te krijgen in je eigen bewustzijn. Ze helpen je om je aandacht te richten en je gedachten en emoties te observeren zonder oordeel. Door dit te doen, kun je beginnen te begrijpen hoe jouw innerlijke wereld werkt en hoe je deze kunt vormgeven.

Artikelen over Bewustzijn